utsikt.jpg
Sågmyra Herrgård

Fabrikör Axel Ludvig Tidstrand ville bygga ett ståndsmässigt hus till sin familj, så han anlitade konstnären och kulturvårdaren Gustaf Ankarcrona på Holen i Tällberg att rita herrgården. För det fick Ankarcrona 1.000 kronor av Tidstrand, som även erhöll två porträtt, ett av sig själv och ett av hustrun Ellen

Den stora byggnaden består av 700 kvadratmeter i tre våningar förutom källare och vind. Den uppfördes 1918 – 1920. Makarna Axel och Ellen Tidstrand och de fyra barnen bodde i 18 rum, de flesta med vacker kakelugn eller öppen spis och parkett eller marmorgolv. Trämaterialet för utsmyckning importerades från Sydamerika.
Det kostade 1 miljon kronor att bygga huset med sina pampiga trappor och kolonner. Dessa utfördes av stenhuggarmästare Hjalmar Sjöberg från Bergsgården.

Herrgården ägdes av familjen Tidstrand fram till 1976 då Rolf Klang för 2,5 miljoner köpte herrgården, fabriken, marken och kraftstationerna. Planer fanns attt starta ett friskvårdscentrum, men Klang sålde herrgården i september 1978 till Kenneth Busk och Christer Lindqvist. Familjerna Busk och Lindqvist använde herrgården som bostad och drev också en viss caféverksamhet.

På 80-talet köpte sedan Kjell Löfgren herrgården som i sin tur sålde den till Kenneth Pettersson.  Kenneth Pettersson, som senare tog namnet Arbomil, drev konferens-verksamhet med inriktning på miljöfrågor. Verksamheten pågick i några år med vikande resultat. Han blev dömd för en anlagd brand av herrgården som startade 26 juni 1993 och ödelade stora delar av huset. Viss upprustning började med nytt tak och inre rengöring samt torkning medelst vedeldning i kaminer och kakelugnar.

Sågmyrabygdens Vänner tog över herrgården för en symbolisk summa av en krona den 3 november 1997. Ett köp av fastigheten kom till stånd 2005 av Stig Hedlund Fastigheter och har under 2007 - 2008 upprustats pietetsfullt. Familjen Albanus hyrde och drev restaurang- och konferensverksamhet i lokalerna under tiden augusti 2008 till juli 2011. Från september 2011 drev Victus Cella (Danmag Nöje AB) restaurangverksamhet i herrgården en kort tid. Herrgården stod sedan utan verksamhet i nästan två år.

Från 2019 är Herrgården privatbostad.

 

Öppettider på Muséet:

Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

VÄLKOMMEN IN !

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3

 o o o o o o o o o o o o o  

Trädgårdskväll med Bibbi Notes från Grycksbo Nya Handelsträdgård

Onsdag 19 april kl 18.30
i IOGT-NTO lokalen, Sågmyra
Entré: 50 kr inkl. fika

Vårblommor och trädgårdsfrågor
Försäljning av blomskott

Välkommen!
NBV Mitt - IOGT-NTO Sågmyra

 

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

maila oss på shf@wgst.se